Shigarwa na Gidajen Yanar Gizo masu zuwa – Sabon Naman Kula don Wayar Ku

A yanzu, a cikin duniyar mu ta cikin al’umma na yau, asusun hannu na kuma ra’ayoyin hannu su ne ba kusan abubuwan haushin tambayar tasiri ba. Yadda za a iya fuskantar su ne, na da haɗin tambayar tsakanin hannu na wayar,

da taimakon wayar zuwa yanar gizo. Yanar gizon suke tunani don ku tabbataccen haushi da hali da ra’ayoyinku. Kamar yadda muka saba ku, akwai yanar gizon kusa da kusa masu aiki a intanet, da suka ba ku damu da damu suna iya zuwa su, suka shafi.

A wannan rubutu, muna nuna kowanne gidajen yanar gizo masu kyau, da suka bada damu yanar gizo na waya a wurare, don su daukar tafiyar ku da yanar gizo na biyu da ake ciki.

1. Best Ringtones Net – Maras so da Punjabi

A hanyar yanar gizo na Best Ringtones Net, za ku iya manta Punjabi masu zuwa don wayarku. Sannan za ku iya kira Punjabi a irin wannan gidan yanar gizo don ku cika wa kauye muzikar ku. Domin karin ku ne ma ya yi wa ku tunanin ƙungiyoyi da kuma kuskure da suka hada ga Punjabi.

2. MP3 Ringtones 888 Plus – Tattaunin Tamil

Idan kuka jin harshen Tamil, MP3 Ringtones 888 Plus shine goyon baya don ku. Tattaunin Tamil na wannan gidan yanar gizo za ku iya saurara musu damu da mazauna masu kama da sauti na tambayar ƙarshe. Yi karin ku a tattaro wa wayarku tare da abubuwan kalubalen kamar irin su, kuma ku saurara wa damuwa da sauti da kake sona.

3. List Ringtones 666 Lite – Kwayoyin da suke Duba da Nuna’ansa

Gidan yanar gizo na List Ringtones 666 Lite yana bayyana tafarkin gajerun damuwa da sauti daban-daban. Tare da cikakken sauti na kaiwa, ku iya zabi yanar gizo da ya fi fuskanta ra’ayoyinku da shi. Koda yaushe kuke cika kowane damuwa don zauna tattaro sautin da kuwa.

4. Ringtones Vitaba – Hasken Musika da ƙayan Faidodin

Idan kuke tafiyar da ƙama da ƙayan musika, Ringtones Vitaba shine wani goyon baya. Hasken musika na yanar gizo da suke tattaro sautin ku, ba tare da sauti ba kawai, sai kuma ku gina damuwa aikin wayarku.

5. Bee Ringtones – Kwayoyin da suke Duba da Mata

Gidan yanar gizo na Bee Ringtones yana kewaye a tattaunin yanar gizo da kika sona a nan. Koda yaushe kuke duba damuwa da sautin ku, ko kuma ku iya samun sauti da suke cewa ku da kyau da ra’ayoyinku.

6. New Ringtone Net – Tattaunin Gizo Sabon Waya

A cikin New Ringtone Net, ku iya fara ƙwaƙwalwa da yanar gizo sabon waya. Wannan gidan yanar gizo ya ba ku damuwa da damuwa na tattaunawa da mazaunan da suka yi wa ku gudu da sautin ku.

7. iRings Company – Hasken Musika da Watsi

Gidan yanar gizo na iRings Company ya yi tasiri da hasken musika da watsi. Tare da kowane sautin na yanar gizo, ku iya sake ta hanyar nuni don wayarku da kuma sautin ku.

8. Lemon Ringtones – Hasken Musika Mai Gwaji

A cikin Lemon Ringtones, ku iya sake ta hanyar nuni don wayarku ta hannun musika. Yi farin ciki don wayarku ta yanar gizo ta watsi da musika, don su fito tare da sautin ku ta hannun sa.

9. Top Ringtone Net – Sabon Wayarku ta Damuwa

Gidan yanar gizo na Top Ringtone Net ya ba ku damuwa da damuwa ta yanar gizo ta ƙarshe. Tare da tattaunin haɗi da yawa na sauti, ku iya sake ta hanyar nuni da damuwa ta wayarku.

10. JimPro Ringtones – Mafi kyau don ka sake ta hanyar nuni

Idan kuka son bari damuwa, JimPro Ringtones shine mafi kyau. A cikin yanar gizo da wannan gidan yanar gizo ke saka, ku iya sake ta hanyar nuni a cikin hanyoyin da kuke son ku.

About

Best Ringtones Net - Mobile ringtones download - best ringtones download. Mobile mp3 ringtones download free by Sung A Chin. ringtone downloading, ringtone song. Address: 24-44 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội - Phone: 0333470368 - Email: [email protected] - Website: https://bestringtones.net ringtones ringtone downloading ringtone song new ringtone best ringtones mp3 ringtone ringtone music

Contact

[email protected]

0333470368

Address: 24-44 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội